Радянська історична енциклопедія

ГРОШОВІ РЕФОРМИ В СРСР

ГРОШОВІ РЕФОРМИ В СРСР - це ... Що таке ГРОШОВІ РЕФОРМИ В СРСР?

були проведені в 1922-24 і 1947. Д. р. 1922-24. Сов. гос-во з перших днів існування прагнуло до створення стійкої валюти. Весною 1918 під рук. В. І. Леніна був розроблений проект Д. р. , Але здійсненню його перешкодила гражд. війна, в ході до-рій Рад. пр-во змушене було для покриття витрат форсувати емісію грошей (з нояб. 1917 по березень 1921 їх кількість збільшилася в 76 разів). При скороченні постачання ринку товарами це викликало зростання товарних цін (за той же період - в 93, 6 рази). З переходом до нової економічної політики, коли гостро постала проблема розвитку товарно-ден. відносин, потрібно проведення Д. р. Початок Д. р. поклав декрет РНК РРФСР від h жовт. 1922 року, який передбачав випуск в обіг кредитних квитків Держ. банку - червінців, рівних по золотому змісту дореволюц. 10-рублевої золотій монеті. Червінці підлягали забезпеченню дорогоцінними металами, стійкою іноз. валютою, короткостроковими векселями та легко реалізованими товарами. Випуск червінців здійснювався відповідно до потреб обороту, що забезпечувало їх стійкість. Проведенню Д. р. на першому її етапі сприяли здійснені в 1921-22 деномінації (зміна наріцат. вартості ден. знаків). Але поряд зі стійким червонцем продовжували звертатися знецінені ден. знаки - радзнаки (це було обумовлено дефіцитом бюджету, для покриття догрого гос-во використовувало випуск совзнаков).Паралельний обіг валют було серйозною перешкодою на шляху відновлення х-ва. Знецінення совзнака, який обслуговував переважно. невеликий товарообіг (до 1924 червонець практично не проникав в село), ​​стримувало реалізацію селянами с. -х. продуктів, викликало зростання і "ножиці" цін, товарну і валютну спекуляцію. Голод на ден. знаки середнього і дрібного гідності приводив до появи ден. сурогатів. Все це вимагало завершення Д. р. - переходу до єдиної стійкої валюті, економіч. передумови догрого були створені до +1924: зростання пром. і с. -х. виробництва, різке зниження бюджетного дефіциту, досягнення активності торгового і платіжного балансів, збільшення запасів золота та іноз. валюти. Постановою ЦВК і РНК СРСР від 5 берез. 1924 звернення були випущені казначейські білети, а декретом від 22 берез. 1924 - срібні і мідні монети. З 15 февр. 1924 був припинений випуск совзнаков, а декрет РНК від 7 березня 1924 встановив порядок вилучення їх шляхом викупу за співвідношенням: 1 руб. білетами державної скарбниці за 50 тис. руб. совзнаками зразка 1923. Перехід до твердої валюти мав величезне значення для зміцнення змички між містом і селом, оздоровлення фінанс. і госп. діяльності підприємств, підвищення реальних доходів трудящих. Успіх Д. р. , Проведеної виключно за рахунок внутр. ресурсів, без будь-якої іноз. допомоги, свідчив про переваги соціалістичної. системи х-ва. Д. р. 1947. Скорочення обсягу вироб-ва і роздрібного товарообігу в роки Вів. Батьківщин. війни 1941-45, емісія грошей для покриття величезних воєн. витрат, а також випуск фашистами фальшивих грошей на окупують. сов. території привели до утворення. надлишку грошей в обігу, до підвищення ринкових цін і зниження купівельної спроможності рубля.За Постановою Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП (б) від 14 дек. 1947 "Про проведення грошової реформи і скасування карток на продовольчі і промислові товари" в обіг були випущені нові повноцінні гроші; старі гроші обмінювалися на нові у співвідношенні 10: 1. Це дозволило ліквідувати великі ден. накопичення спекулятивних елементів і запобігти можливості скупки ними товарів за зниженими цінами після скасування карткової системи. Заробітна плата, пенсії, стипендії, доходи колгоспів і колгоспників від держ. заготовок і ін. трудові доходи населення продовжували виплачуватися в нових грошах і колишніх розмірах. Одночасно була ліквідована карткова система, переоцінені вклади (на пільгових умовах) і проведено обмін облігацій раніше випущених держ. позик (за винятком позики 1947) на облігації 2% -ї позики 1948 року На відміну від Д. р. 1922-24, яка вимагала докорінної перебудови ден. системи, Д. р. 1947 зберегла раніше існуючу систему, змінивши лише найменування банківських квитків, к-які стали випускатися не в червінцях, а в руб. Д. р. 1947 систематич. зниження цін на товари і зростання покупатися. спроможності грошей призвели до підвищення матеріального добробуту сов. народу. З 1 березня 1950 встановлено тверде золотий вміст рубля (0, 222168 м золота), на основі к-якого стало проводитися обчислення його курсу. Відповідно до потреб нар. х-ва з 1 січня. 1961 СРСР в обіг були випущені гроші нового зразка і змінений масштаб цін (1 руб. Новими грошима за 10 руб. Старих). Одночасно підвищено золотий вміст (до 0, 987 412 м золота) і курс рубля до валют іноз. гос-в. Літ. : Ленін В. І., Соч. , 4 видавництва. , Т. 27, с. 350-51; т. 33, с. 384-85; Директиви КПРС і Рад.уряду по госп. питань. Зб. док-тов, т. 1, 3, М., 1957-58; Айзенберг І. П., Валютна система СРСР, М., 1962 (бібл.); Мец Н. Д., Наш рубль. Історич. нарис, М., 1960. Г. В. Базарова. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.