НАТРОЯРОЗІТ - це ... Що таке НАТРОЯРОЗІТ?
- м-л, naFе 3 3+ [(ОН) б | (SO 4 ) 2 ]. Крайній член изоморфного ряду ярозит - Н. Тріг. У з. оксиди. Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін