Новочеремшанск - це ... Що таке Новочеремшанск?
Новочеремшанск
смт , Ульяновська обл. Населений пункт Старий Салаван в 1940 г. отримав статус пос. гір. типу, а в 1962 г. перейменований в Новочеремшанск. Назва по розташуванню на р. Великий Черемшина, а визначення ново для відмінності від здавна існуючого на цій річці с. Черемшина (р. ц. Татарстану) . Етимологія назви Салаван не встановлена, а гідронім Черемшина різними авторами пояснюється по-різному; 'річка черемисов' , 'сарматська річка' , 'місце збору військ' , 'річка смолистого хвойного лісу' ; як відомо, надійність етимології обернено пропорційна їх кількості.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.