Геологічна енциклопедія

Газонафтова поклад

Газонафтова поклад - це ... Що таке Газонафтова поклад?
( a. gas-oil field; н. Erdolgaslager; ф. gite de petrole а gaz dissous; і. yacimiento de petroleo y gas) - одиничне скупчення в надрах газу і нафти, в к-ром вільний газ займає всю верхню частину пастки і безпосередньо контактує c нафтою, при цьому обсяг останньої менше обсягу Газової шапки . Hефть займає нижню частину пастки у вигляді облямівки або повністю стелить газову частину поклади. Газова шапка в залежності від умов формування поклади може бути газоконденсатной. Покришку Г. з. зазвичай складають слабопроницаемих породи (глинисті, соленосних і ін.), a її нафт. частина стелить підошовної водою. Продуктивні пласти Г. з. представлені межгранулярнимі, кавернозними і тріщини колекторами. Г. з. можуть бути приурочені до уловлювачів разл. типу.
Oсн. фактор, що ускладнює розробку газонефт. покладів, - взаємодія їх газових і нефт. частин. мистецтв. обмеження цього взаємодії, a також збільшення ролі води у витісненні нафти є осн. принципами розробки подібних покладів.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.