Геологічна енциклопедія

Поклади нафти (ГАЗУ) екранувати (ОБМЕЖЕНІ)

Поклади нафти (ГАЗУ) екранувати (ОБМЕЖЕНІ) - це ... Що таке поклади нафти (ГАЗУ) екранувати (ОБМЕЖЕНІ)?
- утворюються в тих випадках, коли просування нафти по пласту зупинено екраном, т. е. поверхнею глин або інших малопроникних п. Екрани виникають внаслідок диз'юнктивного ТЕКТ. порушення або незгодного стратиграфического перекриття містить нафту (газосодер