Октемберян - це ... Що таке Октемберян?
Октемберян
місто, Вірменія. Виник як сільський населений пункт Сарда-рабад; в його назві особисте ім'я Сардар (перс, 'переможець, головнокомандувач' ) і Абад - тюрк. , иран. 'місто' . У 1932 г. перейменований в Ок-темберян, в честь Жовтневого перевороту 1917 року. З 1947 г. місто з тією ж назвою.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.