Оранненбург - це ... Що таке Оранненбург?
Оранненбург
Чаплигін

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.