Геологічна енциклопедія

КОЕФІЦІЄНТ пьезопроводності ПЛАСТА

КОЕФІЦІЄНТ пьезопроводності ПЛАСТА - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ пьезопроводності ПЛАСТА?
2 ) - є основною характеристикою процесів перерозподілу пластових тисків - визначає темпи зміни пластового тиску:

, де ; K- коеф. проникності пласта; β * - коеф. пружності пласта; μ - динамічна в'язкість рідини; до ф - коеф. фільтрації пласта; γ - вага одиниці об'єму рідини; К - динамічний коеф. фільтрації (Щелкачев, 1948).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.