Свина - це ... Що таке Свина?
Свина
р. ; Свінемюнде см. Свіноуйсьце

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.