Порт-Артур - це ... Що таке Порт-Артур?
Порт-Артур
Люйшунь

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.

Порт-Артур
Порт-Артур, см. Люйшунь.

Енциклопедія туризму Кирила і Мефодія. 2008.


.