Географічна енциклопедія

Принцип історизму

Принцип історизму - це ... Що таке принцип історизму?
принцип історизму
підхід до аналізу будь-яких об'єктів, явищ і процесів з позицій їх мінливості в часі, що включає періоди поступової еволюції і різких структурних перебудов ( катастроф). У поєднанні з системним підходом полягає в аналізі будь-якого об'єкта як системи, що складається з елементів, пов'язаних внутрішньою структурою і закономірностями функціонування. Потребує вивчення змін самого процесу розвитку системи і можливостей переходу з одного стану в інший внаслідок кількісних і якісних перетворень і неустойчивостей. Можна застосувати до будь географічних об'єктів і процесів незалежно від їх якісних характеристик і розмірів. Необхідний в приватних географічних дисциплінах і лежить в основі історичної географії .

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.