Профіль - це ... Що таке профіль?
профіль
графічне зображення вертикального розтину якої-небудь ділянки земної поверхні. На профілі уздовж однієї з осей (зазвичай горизонтальної) відкладені відстані від його початку, а вздовж іншої - значення профільованого параметра. Профілі будують безпосередньо за вимірюваннями на місцевості (напр., Нівелірний, сейсмічний), по карті, цифрової моделі (гипсометрический, геологічний) або по серії карт, коли вздовж одного напрямку поєднують кілька профілів різної тематики. Напр. , Для створення комплексного ландшафтного профілю на геологічний розріз накладають профіль грунту , позначають рослинність, а також криві ходу тим-р, опадів і т. Д. Зазвичай (для наочності) вертикальний масштаб профілю беруть в 5-10 разів крупніше горизонтального, а при великих діапазонах зміни параметрів можливе використання логарифмічних масштабів.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.