Псирцха - це ... Що таке Псирцха?
Псирцха
Новий Афон

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.