Сакаса - це ... Що таке Сакаса?
Сакаса
Саку см. Шекі

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.