Хімічна енциклопедія

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ - це ... Що таке НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ?
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
(НТР), корінний якісний переворот в продуктивних силах людства, заснований ва перетворенні науки в безпосередню продуктивну силу суспільства. НТР принесла відкриття нових матеріалів і джерел енергії, розробку нових технологій, розвиток автоматизації. НТР супроводжується виникненням нових галузей виробництва і наукових дисциплін, підвищенням ролі науки, культури, інформації (невиробничої сфери господарства). Складові частини НТР: наука, техні-ка і технології і виробництво. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД, узагальнюючий показник економічного розвитку країни. Обчислюється як різниця між валовим національним продуктом (загальною вартістю вироблених товарів і послуг) і витратами на їх виробництво.

Короткий географічний словник. EdwART. 2008.


.