Геологічна енциклопедія

НАПОР ШВИДКІСНИЙ

НАПОР ШВИДКІСНИЙ - це ... Що таке НАПОР ШВИДКІСНИЙ?
- викликається рухом рідини, пропорційний квадрату швидкості руху. Враховується при розрахунку руху води в трубах і свердловинах.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.