Географічна енциклопедія

Державна територія

Державна територія - це ... Що таке державна територія?
державна територія
частина території та акваторії земної кулі, що під суверенітетом певного держави. В межах держ. території держава є вищою владою по відношенню до всіх осіб і організаціям; ця влада забезпечується системою держ. органів (законодавчих, виконавчих, включаючи апарат примусу, і судових), т. е. д. територія - простір здійснення держ. влади. У той же час це і природне середовище проживання населення держави, що включає природні ресурси, цілком належать тій державі, в межах якого вони знаходяться. До складу держ. території входять: суша в межах державних кордонів , внутрішні води (озера, води портів, заток, береги яких належать одній державі, якщо їх шир. не перевищує 24 морських миль) і затоки, історично належать прибережному державі, територіальні води . Держава володіє, користується і розпоряджається своєю територією (володіє суверенітетом). Однак права держави в цій області обмежені тим, що вони повинні здійснюватися без нанесення екологічного, економічного та іншого збитку сусіднім і іншим державам, а також єдиної в масштабах земної кулі навколишньому середовищу.
Політична географія та інші географічні науки вивчають склад, морфологію, характер використання, географічне положення держ. території на різних просторових рівнях (напр., по відношенню до Світового океану, іншим державам, осях комунікацій і т. п.).
Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.

.