МОДУЛЬ стоків - це ... Що таке модуль стоку?
- середній обсяг води, що стікає за одиницю часу з 1 км 2 площі водозбору річки.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.