Геологічна енциклопедія

ЗАМЕЩЕНІЕПАЛІНГЕННО-метасоматичні

ЗАМЕЩЕНІЕПАЛІНГЕННО-метасоматичні - це ... Що таке ЗАМЕЩЕНІЕПАЛІНГЕННО-метасоматичні?
Рудник, 1967, - процес формування р п. в результаті одночасно діючих процесів високотемпературного заміщення і плавлення, незалежно від способу транспортування привнесених і виносяться хім. компонентів (інфільтрація трансмагм. розчинами, переміщення шляхом дифузії т. п.), як правило, з попереднім їм в просторі і в часі явищами заміщення метасоматического. Див. гранітообразованія палінгенно-метасоматичні.

Геологічний словник: в 2-х томах . - М.: Недра. Під р едакціей К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.