Технополіс - це ... Що таке технополіс?
технополіс
спеціально створений науково-виробничий містечко-супутник промислового або наукового центру, населення якого зайнято розробкою інноваційних технологій, розвитком наукомістких виробництв і де ведеться підготовка наукових кадрів. Ідея технополісів виникла в Японії в нач. 1980-х рр. , Там вони набули широкого поширення. Інтенсивний розвиток технополісів пов'язано з сучасним етапом науково-технічної революції, коли здійснюється автоматизація та електронізації виробництва, впроваджуються нові матеріали і технології. Назва "технополіс" використовується і як синонім наукового міста, грань між ними дуже тонка: перші цілеспрямовано створюються при науково-промислових центрах, другі мають більш самостійне значення, хоча і тяжіють до найбільших міст; перші зайняті більш вузькими технічними і технологічними розробками, другі мають широку спеціалізацію, включаючи фундаментальні дослідження.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.