Географічна енциклопедія

Територіальна організація виробництва

Територіальна організація виробництва - це ... Що таке територіальна організація виробництва?
територіальна організація виробництва 1) сукупність процесів або дій з розміщення підприємств промисловості, сільського господарства, будівництва, виробничої інфраструктури, з урахуванням їх виробничо-територіальних зв'язків, взаємозалежності, підпорядкованість сти і взаємодоповнюваності, що здійснюються відповідно до поставлених цілей і завдань.
2) Синонім поняття " територіальна структура виробництва.
Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.

.