"Будителів" - це ... Що таке "будителів"?

(чеськ., од. ч. - buditel, букв. - той, хто будить) - діячі чеськ. культури, активні учасники нац. руху в Чехії в кін. 18 - 1-й пол. 19 ст. Відоме під назв. "Чеського відродження" (Ceská renesance), це рух розгорталося гл. обр. по лінії боротьби за становлення і розвиток нац. науки, культури і освіти, за відновлення нац. культурних традицій чеш. народу, жорстоко придушуваних габсбурзькими германізаторамі в 17-18 ст. (В т. Н. "Епоху темряви", Období temna). Було однією з форм буржуазного. нац. руху, що виник в період розвитку капіталізму в чеськ. землях. Діяльність "Б." мала важливе значення для зміцнення нац. самосвідомості чеськ. народу, сприяла активізації його боротьби проти нац. гніту; вона зосереджувалася навколо виникли в той період нац. культурно-просвітить. центрів, таких, як Т-во наук (осн. в 1770), Нац. музей в Празі (осн. в 1818), що видавався с. 1827 »Журнал чеськ. Музею" ( "Casopis Musea královstve Ceskeho"), видавнича організація "Чеська сволок" (осн. В 1831), що об'єднувала навколо себе багатьох письменників, вчених, педагогів. Найбільш значну роль в розвитку нац. культури зіграли "Б." - історики і філологи Г. Добнер, Ф. М. Пельцль, Й. Добровський, Юнгман, Ф. Палацький, П. Й. Шафарик, В. Ганка, філософ Б. Больцано, видавець В. М. Крамеріус, письменники і поети В . Там, А. Я. Пухмайер, Ф. Л. Челаковський, Я. Коллар, К. Я. Ербен, драматурги В. Кліцпера і Й.К. Тил, художники І. Навратіль і А. Махек, композитори В. Томашек, І. Воржішек, Ф. Шкроуп і ін. Произв. "Б." сприяли відродженню і вдосконаленню чеськ. лит. мови, пропаганді нац. -звільнити. традицій чеш. історії, знайомили з життям і культурою ін. слав. народів, особливо рус. народу, наголошуючи на необхідності більш тісної духовного спілкування і культурних зв'язків між усіма слав. народами. "Б." внесли істот. внесок в розвиток слов'янознавства. Благотворно впливали на розвиток чеськ. нац. культури, на що посилилися в 1-й пол. 19 в. чеськ. -рус. культурні і науч. зв'язку. Патріотичний. діяльність "Б." високо оцінюється компартією і всіма трудящими ЧССР; створені "Б." культурні цінності увійшли в золотий фонд успішно розвивається соціалістичної. культури. Літ. : Історія Чехословаччини, т. 1, М., 1956, с. 356-68; Францев В. A., Нариси з історії чеськ. відродження, Варшава, 1902; Nejedlý Z., Z ceské kultury, Praha, 1951; його ж, Про smyslu ceských dejin, Praha, 1952; його ж, Про literature, Praha, 1953; Ceská literatura národního obrození, (Sb.), Praha, 1959; Koci, J., Nase národní obrození, (Praha, I960); Kopecký V., CSR a KSC, Praha, 1960. І. І. Удальцов. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.