Геологічна енциклопедія

ЗАКОН ДАРСІ - це ... Що таке ЗАКОН ДАРСІ? 2020

ЗАКОН ДАРСІ - це ... Що таке ЗАКОН ДАРСІ? 2020
- закон фільтрації рідини в пористому середовищі, що виражає лінійну залежність швидкості фільтрації від напірного градієнта v = К i , де V - швидкість фільтрації, К - коеф. фільтрації, I - напірний градієнт.

Геологічний слов