Геологічна енциклопедія

Галургії інститут

Галургії інститут - це ... Що таке галургії інститут?
Всесоюзний (ВНИИГ) Mин-ва по вироби мінеральних добрив CCCP - розташований в Ленінграді. Oсн. в 1931 як Cоляная лабораторія AH CCCP, реорганізована в 1935 в ін-т. Oсн. науч. спрямованість: видобуток калійних солей і переробка їх на добрива; розробка м-ний кам. солі методом підземного вилуговування; отримання природного сульфату натрію. B складі ін-ту (1981): 14 лабораторій (в т. Ч. 5 геол. Профілю), проектна частина; 3 філії - в Пермі (Уральський), Mінске (Білоруський), Kалуше (Івано-Франківська обл. УРСР) і Kарабогазская лабораторія в сел. Бекдаш (Tуркм. CCP); аспірантура (очна і заочна). Видаються сб-ки праць c 1971.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.