Географічна енциклопедія

Географія транспорту

Географія транспорту - це ... Що таке географія транспорту?
географія транспорту
галузь соціально-економічної географії, що вивчає територіальну структуру транспорту, закономірності та особливості його розміщення, ступінь транспортної забезпеченості територій. Загальна географія транспорту досліджує закономірності розміщення транспортних ліній і вузлів, формування транспортних мереж, вантажо- і пасажиропотоки, взаємодія транспорту з ін. Галузями і розселенням населення, взаємодія видів транспорту в межах однієї території, роль транспорту у формуванні економічних р -Новий, питання районування транспорту. Галузева географія транспорту досліджує специфіку територіальної організації окремих видів транспорту: автомобільного, ж. -д. , Водного, повітряного, трубопровідного. Регіональна географія транспорту вивчає взаємодію різних видів транспорту на певній території, ступінь її транспортної забезпеченості.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.