ТУРЕЦЬКИЙ СТАТУТ - це ... Що таке ТУРЕЦЬКИЙ СТАТУТ?

конституція Сербського кн-ва, символічні султаном в формі хатт-і-шерифа 10 (22) груд. 1838. Введена замість скасованої в 1835 кн. Милош Обренович першої серб. конституції (див. Стрітенський статут). Згідно Т. у. , Скликання Скупщини не передбачався, влада князя обмежувалася Радою, що володів широкими повноваженнями і відповідальним перед султаном. Т. в. певною мірою упорядковував держ. правові відносини в країні, закріплював ряд соціально-економіч. і політичне життя. завоювань нац. -звільнити. боротьби серб. народу (знищення спахійского землеволодіння, заборона відновлювати феод. відносини, проголошення свободи торгівлі і права кожного громадянина вільно розпоряджатися своїм майном і ін.). Надання широких повноважень Раді сприяло його перетворенню в олігархіч. орган, відображав інтереси великих зем. власників і чиновницької верхівки. Т. в. проіснував (хоча й зі значними змінами) до 1869. Публ. : Продановіh J. М., статутний развітак і статутних Борба у Србіjі, Београд, (1936), с. 85-95.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.