Геологічна енциклопедія

ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗАГАЛЬНІ

ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗАГАЛЬНІ - це ... Що таке ЗАПАСИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗАГАЛЬНІ?
- сумарні статичні і динамічні запаси підземних вод. Див. Ресурси підземних вод природні.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.