Усмань - це ... Що таке Усмань?
Усмань
місто, р. ц. , Липецька обл. Заснований в 1646 г. як оборонний пункт на р. Усмань, лп Воронежа. Гідронім з ін. -іран. asman 'камінь' З 1778 г. гір. Усмань.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.