Валиханов - це ... Що таке Валиханов?
Валиханов
Чокан Чингізович (1835-1865), казахський просвітитель, мандрівник, фольклорист, дослідник історії та культури народів Середньої Азії, Казахстану і Західного Китаю. Найбільш відомі праці: "Киргизи" (1858) і "Нариси Джунгарії" (1861). Здобув освіту в Росії. Здійснив подорож в Кашгар (1858) та ін. У походах збирав матеріали з історії, етнографії та географії, записував перекази, легенди та перекази народів, скуповував старожитності і старі рукописи. Великий вплив на формування Валиханова як вченого і особистості зробив видатний російський географ і мандрівник П. П. Семенов-Тян-Шанський . Високі душевні якості Валиханова відзначали Ф. М. Достоєвський і Г. Н. Потанін .


Ч. Ч. Валиханов

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.