Географічна енциклопедія

Вертикальний рух води

Вертикальний рух води - це ... Що таке вертикальний рух води?
вертикальний рух води
одна із складових частин кругообігу води. Обумовлено гл. обр. тепловою енергією та силою тяжіння. Під впливом теплової енергії (сонячної радіації) відбувається рух води знизу вгору, її випаровування. Сила тяжіння спричиняє руху води зверху вниз (падіння крапель дощу, фільтрація води в грунт і ін). У природі дію цих двох сил здійснюється в трансформованому вигляді. Напр. , Фонтанування напірних вод при їх розтині, капілярний підняття грунтових вод під дією сил поверхневого натягу, десукція, т. Е. Відсмоктування корінням рослин з грунту вологи, що витрачається потім на транспірацію і утворення рослинної маси, пересування води в грунті внаслідок температурних градієнтів, підйом глибинних морських вод в результаті згону поверхневих вод і т. д.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.