Ветошкина - це ... Що таке Ветошкина?

(парт. Псевд. - Орлов, Іванов, Кузьмич), Михайло Кузьмич (5. xI. 1884 - 2. II. 1958) - сов. парт. і держ. діяч, історик. Чл. Комуністична. партії з 1904. Рід. в с. Усолье Іркутської губ. в сім'ї робітника. Працював в Сибірському союзі РСДРП, був членом парт. к-тів в Красноярську, Томську, Читі, Харбіні. Піддавався репресіям. У 1908-12 вів нелегальну парт. роботу в Псковській губ. У 1912-17 навчався в Петерб. ун-ті. З квіт. 1917 - чл. Вологодського і Вел. -Устюгского рад. З груд. 1917 - чл. Вологодського губкому РСДРП (б). З березня 1918 до поч. 1920 - попер. Вологодського губвиконкому і губкому РКП (б). Делегат VII (1918) і VIII (1919) з'їздів РКП (б). Обирався членом ВЦИК. В 1918-19 - чл. РВС 6-ї армії Сівши. фронту, в 1920 - чл. Кримського ревкому і обкому РКП (б), потім перед. Київського губревкома в чл. губкому КП (б) У. З осені 1920 - чл. колегії Наркомату РСІ і чл. Малого РНК. З січня. 1922 - нарком юстиції, а потім нарком РСІ УСРР; в 1925-41 - відповід. секретар бюджетної комісії ЦВК СРСР. З 1944 - на науч. і преподават. роботі. Професор МГУ (з 1953). В. - автор праць з історії революц. руху в Росії і історії КПРС. У його кн. "Нариси з історії більшовицьких організацій і революц. Руху в Сибіру" (3 вид., 1953) дається характеристика соц. -економіч. положення Сибіру до часу революції 1905-07 і викладаються осн. етапи розвитку революц. руху і більшовицьких орг-цій з 1898 по 1907. Робота В. "Більшовики Далекого Сходу в першій російській революції" (1956) висвітлює початок робочого руху, виникнення перших марксистських орг-ций на Д.Сході і діяльність більшовицьких орг-цій в зв'язку з подіями революції 1905-07. У роботах наводиться значить. фактич. матеріал, використані архівні док-ти. Літ. : "ВИ КПРС", 1958, No 2, с. 236.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.