Геологічна енциклопедія

КОЕФІЦІЄНТ водонасиченню

КОЕФІЦІЄНТ водонасиченню - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ водонасиченню?
відношення обсягу зв'язаної води до обсягу перового простору в нафто-газонасиченої частини продуктивного пласта (Жданов, 1962).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.