Янжул - це ... Що таке Янжул?

Іван Іванович (2. vI. 1846 - 18. X. 1914), рус. економіст, статистик та історик, чл. Росс. академії наук (1895). Рід. в м. Пятілоти Васильківська. у. Київської губ. в дворянській сім'ї. З 1876 проф. Моск. ун-ту по кафедрі фін. права; фахівець також в області міжнар. торгівлі, податкової та митної політики, фабричного та робочого законодавства. Осн. праці Я.: "Досвід дослідження англ. непрямих податків. Акциз" (М., 1874, магістерська дисс.), "англ. вільна торгівля" (ст. 1-2, М., 1876-82, докт. дисертація), "Нариси і дослідження. Зб. статей з питань нар. г-ва, політики і законодавства" (т. 1-2, М., 1884), "В пошуках кращого майбутнього. Соціальні етюди" (СПБ, 1893). Проводячи ідею т. Н. "Держ. Соціалізму", Я. вважав, що соціалізм може бути побудований шляхом контролю гос-ва над госп. життям країни і проведення широких економіч. реформ; що гос-во має підтримувати мир та рівність між класами і партіями, законодавчої. заходами забезпечити прогрес і підвищення матеріального становища нижчих і пор. класів. У 1882-87 Я. - фабричний інспектор Моск. округу; в своїх звітах він показував важкий побут робітників, використання дружин. і дитячої праці і т. д. Соч. : Фабричний побут Моск. губ. , СПБ, 1884; Зі спогадів і листування фабричного інспектора першого призову, СПБ, 1907; Спогади про пережите і побачене в 1864-1909 рр. , В. 1-2, П., 1910-11. Літ. : Судейкин В. Т., І. І. Янжул, "ЖМНП", 1915, січень. ; Історія рус.економіч. думки, т. 2, ч. 1, М., 1959, гл. 6. В. А. Федоров. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.