Южаков - це ... Що таке Южаков?

Сергій Миколайович (17. xII. 1849 - 29. XI. 1910) - рус. публіцист і соціолог, ліберальний народник. Рід. в м Вознесенську Херсонської губ. в сім'ї генерала. З 1865 навчався на історико-філологіч. ф-ті Новоросійського ун-ту, брав участь в студенч. русі. В 1876-79 - тов. редактора "Одеського вісника", був близький до революц. підпіллю. У червні тисячі вісімсот сімдесят дев'ять як політично неблагонадійний висланий до Красноярська під нагляд поліції, в 1882 повернувся в Одесу. З 1868 публікував статті в газетах і журналах "Одесский вестник", "Знання", "Рус. Ведомости", "Батьківщин. Записки", "Дело", "Вісник Європи" та ін. У 1885-89 - чл. редакції журн. "Північний вісник", в 1894-98 - "Рус. багатство". У 1900-09 під ред. Ю. виходила 22-томна "Велика енциклопедія" т-ва "Просвіта". У своїх роботах Ю. намагався довести неможливість капіталістичного. розвитку Росії, закликав до підтримки сіл. громади, до-раю, за його словами, могла б "замінити капіталіста" і виконати замість нього функції усуспільнення вироб-ва в с. сільському господарстві і кустарні промисли. Ідеалізував бурж. реформи 60-70-х рр. 19 в. в Росії. У соціології висловлював погляди суб'єктивної школи, проповідував класовий мир між усіма групами населення, гл. роль в соціальному русі відводив "етичним чинникам". В. І. Ленін у своїх працях виступав проти мелкобурж. суті погляди Ю. і піддав гострій критиці його економіч. і социологич. погляди. Соч. : Форми земледельч.вироб-ва в Росії, "Батьківщин. записки", 1882,. No 7; Питання економіч. розвитку в Росії, "Рус. багатство", 1893, No 11, 12; Социологич. етюди, т. (1) -2, СПБ, 1891-96; Аграрне питання в Росії, (2 вид.), СПБ, 1917; Зі спогадів старого письменника, "Рус. Ведомости", 1909, No 170, 172, 178, 209, 260, 1910, No 9, 47, 82. Літ. : Ленін В. І., Що таке "друзі народу" і як вони воюють проти соціал-демократів? , Полн. зібр. соч. , 5 видавництво. , Т. 1 (т. 1); його ж, Економічний вміст народництва і критика його в книзі р Струве, там же; його ж, Гімназичні господарства і виправні гімназії, там же, т. 2 (т. 2); його ж, Перли народницького прожектерства, там же; Історія рус. економіч. думки, т. 2, ч. 2, М., 1960.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.